499,000 VNĐ 2,000,000 VNĐ
Bộ sản phẩm triển khai bản vẽ kết cấu
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
25,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
- Fillet hàng loạt Pline và Line chạm nhau
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Tự động đánh cos cao độ cho nhóm Text / Block Attribute
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
500,000 VNĐ 600,000 VNĐ
Các công cụ hữu ích dành cho Dim
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Đổi Layer theo kịch bản
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp tạo nhanh các View Model và xuất bản vẽ, in ấn
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau