Multi Fillet / Chamfer - Fillet / Chamfer hàng loạt

Mã sản phẩm: L00042

Version mới nhất: v1.0 (20201111)

Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
Theo máy
- Fillet / Chamfer hàng loạt Pline và Line chạm nhau

Tác giả: ketxu

20,000 VNĐ (20 Point) 50,000 VNĐ (50 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

Quickly Fillet / Chamfer multiple Objects

- Version v1.0 11/11/2020

- Command : MultiFillet (FPS), MultiChamfer (CPS)

 

 

⛔️ Thông tin :

- Lisp fillet / Chamfer hàng loạt Line, Pline - v1.0 11/11/2020

- Tên lệnh : MultiFillet (lệnh tắt FPS) , MultiChamfer (Lệnh tắt CPS)

 

⛔️ Lưu ý :

  • - Lisp đã bao gồm cả Multi Chamfer nên mua sản phẩm này bạn không cần mua MultiFillet nữa
  • - Pline fillet, chamfer bình thường
  • - Đối với các Line rời, hãy chắc chắn chúng chạm nhau (để có thể Join thành Pline)

- Với CAD trước 2018, khi thực hiện lệnh chú ý để màn hình có thể nhìn thấy toàn bộ các đối tượng


⛔️ Video Fillet : ⛔️ Video Chamfer : 
(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay