Hướng dẫn load lisp
  • Các file lisp sẽ có phần mở rộng (Extension File) là một trong các đuôi sau: lsp, fas, vlx.

  • Sau khi đã lấy được các file dạng này, các bạn để ở một đường dẫn KHÔNG CHỨA DẤU TIẾNG VIỆT. Tức là các bạn không được để các file lisp nằm trong bất kỳ một thư mục con hay thư mục mẹ nào có dấu Tiếng Việt, cũng không được đổi tên file thành Tiếng Việt.
  • Ở màn hình CAD, các bạn load file Lisp này vào bộ nhớ CAD bằng lệnh APPLOAD

Sử dụng lệnh APPLOAD (lệnh tắt mặc định là AP), chúng ta sẽ thấy xuất hiện một hộp thoại cho phép chọn các file Lisp cần tải. Chọn xong bạn nhấn LOAD. Nếu dòng CommandLine của CAD báo Successful là quá trình load thành công

Hình 2.1 : Appload các file chương trình

 

  • Nếu quá trình Load thành công, toàn bộ nội dung file Lisp đã được ghi nhớ vào bộ nhớ của CAD, và bạn có thể thực thi các biểu thức trong file Lisp.
  • Nội dung của file Lisp đã load chỉ được lưu giữ trong 1 phiên làm việc của CAD. Nếu bạn khởi động lại CAD thì nội dung này sẽ biến mất, và bạn phải thực hiện lại thao tác Load.
  • Để tránh phải Load lại nhiều lần cùng một file, bạn cũng có thể Add nó vào StartUp Suite bằng cách kick vào nut Content và chọn File. File này sẽ được tự động load kể từ các lần mở file CAD kế tiếp.

Hình 2.2 : Add một file Lisp vào danh sách Startup Suite