Hướng dẫn đổi, thêm lệnh tắt

 

@Ketxu

 • Khi nhận được file Lisp, nếu chẳng may các bạn quên tên lệnh, hoặc quá nhiều lệnh, hoặc lệnh mặc định quá dài, bị trùng, khó nhớ … chúng ta cần phải đổi, thêm tên lệnh cho nó
 • Lưu ý, file lisp có 2 loại, loại chưa mã hóa và loại đã mã hóa. Với mỗi loại thì có cách xử lý khác nhau.
 •  

1 - FILE LISP ĐÃ MÃ HÓA

 • Là file có đuôi mở rộng là VLX hoặc FAS. Với loại file này bạn KHÔNG THỂ MỞ VÀ CHỈNH SỬA BÌNH THƯỜNG được, vì nội dung đã bị mã hóa.
 • Đương nhiên, khi đã không thể mở và chỉnh sửa được, chúng ta chỉ có thể thêm lệnh tắt mà KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC LỆNH TẮT (trừ các cracker / hacker nha ^^)

1.1 - Tìm tên lệnh trong file đã mã hóa

 • Khi xin, download một file lisp đã mã hóa, nhiều lúc chúng ta không biết, không nhớ lệnh gốc. Vì file đã mã hóa và không mở ra đọc nội dung lisp bình thường được, nên chúng ta cần sử dụng công cụ hỗ trợ Find Vlx Command mình đã việt tặng các bạn ở đây
 • Trong trường hợp bạn đã biết hoặc có danh sách lệnh được định nghĩa trong file thì bỏ qua bước này.

1.2 - Tìm tên lệnh trong file đã mã hóa

 • Như đã nói ở trên, một lệnh gốc có thể có nhiều lệnh tắt, giống như bạn muốn cả lệnh C, CO, CP đều gọi lệnh Copy vậy.
 • Vì không dễ để mở và trực tiếp chỉnh sửa file VLX, FAS, nên chúng ta sẽ đặt lệnh tắt thông qua một file khác. Có 2 cách đơn giản nhất là tạo file Lisp mới và viết thêm vào file pgp

1.2.1 - Cách 1 : Tạo file lisp chứa lệnh tắt

 • Chúng ta sẽ tạo một file lisp đuôi LSP chứa các lệnh tắt do chúng ta quy định.
 • Bước 1 : Đầu tiên, bạn hãy tạo một file TXT ở vị trí bất kỳ.

 • Bước 2 : Bật nó lên và đánh một hoặc nhiều đoạn mã có cấu trúc như sau

(defun c:lenhtat()(c:lenhdaydu))

 • Trong cấu trúc trên, chúng ta chỉ thay đổi lenhtat = lệnh chúng ta muốn đặt, lenhdaydu là lệnh gốc của lisp. Và đương nhiên chúng ta có thể đặt nhiều lệnh tắt cho một lệnh gốc
 • Như ví dụ dưới đây, nếu lệnh gốc ban đầu là tenlenhratdai, chúng ta có thể thêm các lệnh tlrd, tld, tl, 1 đều gọi đến lệnh tenlenhratdai. Có nghĩa là bây giờ lisp chúng ta có đến 5 lệnh cùng làm một việc : tenlenhratdai, tlrd, tld, tl, 1

 • Bước 3 : bạn lưu nó lại bằng đuôi lsp. Để chắc chắn file được lưu là LSP chứ không phải TXT, bạn hãy chọn Save As, rồi đánh đầy đủ tên file + đuôi LSP, sau đó thêm cặp dấu “” vào trước và sau tên file như hình. Chú ý tên file không được để tiếng Việt

 • Bước 4 : Bạn add lisp này vào Startup Suite như đã hướng dẫn ở bài viết cách Load lisp nhé

1.2.2 - Cách 2 : Viết thêm vào file acad.pgp

 • Cách này hoàn toàn tương tự việc bạn đặt thêm lệnh tắt cho các lệnh bình thường trong CAD, mình sẽ chụp nhanh các bước ở dưới này
 • Bước 1 : Tool -> Customize -> Edit Program Parameters