Cắt chân dim v1.1

Mã sản phẩm: L00025

Version mới nhất: 20201011

Danh mục: Thống kê, đo đạc > Dimension Tools
Miễn phí
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

  • Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z

    Video :

Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
20201011 (*) - Bản đã sửa lỗi không cắt được chân Dimension có tọa độ Z Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay
Miễn phí
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ Tải ngay