Flat

Mã sản phẩm: L00024

Version mới nhất: 20201011

Danh mục: Công cụ > Modify
Miễn phí
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

  • Chuyển cao độ các đối tượng được chọn về 0
  • Phục vụ sửa lỗi cắt chân dimension
  • Phục vụ sửa lỗi không Fillet / Chamfer hoặc không Trim / Extend được đối tượng do khác mặt phẳng
    Video :

Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
20201011 (*) Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát
0 VNĐ 20,000 VNĐ
Chia nhanh màn hình để làm việc

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay
Miễn phí
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ Tải ngay