Split View - Chia nhanh màn hình

Mã sản phẩm: L00041

Version mới nhất: 1.0 (20201105)

Danh mục: Công cụ > Misc
Miễn phí
Chia nhanh màn hình để làm việc
0 VNĐ (0 Point) 20,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

- Tên lệnh đầy đủ : SPLITVIEW
- Lệnh tắt mặc định : SV
- Dùng chia nhanh màn hình
- Sử dụng : Đánh lệnh, sau đó bạn chọn 2 điểm tại vị trí và phương chia mong muốn
- Chạy lại lệnh khi muốn Join lại như cũ

- Video :


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (20201105) (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay