Hatch Brick

Mã sản phẩm: L00029

Version mới nhất: v1.0 (20201016)

Danh mục: Annotation > Hatch
Miễn phí
Hatch nhanh một số loại gạch lát
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
v1.0 (20201016) (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay