Measurement Status

Mã sản phẩm: L00045

Version mới nhất: v1.0 (27-11-2020)

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Counting, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Miễn phí
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn

Tác giả: ketxu

0 VNĐ (0 Point) 25,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

  • Modeless and Real-time show Total Length and Area of Objects
  • - Can show with Result or Calculate Format, and copy to clipboard Immediately
  • - Version v1.0 11/2020
  • - Full command : MeasurementSTatus
  • - Shortcut command : MST

⛔️ Thông tin :

  • Hiển thị thông tin tổng chiều dài và tổng diện tích dưới dạng phép tính hoặc kết quả
  • - Cho phép copy ngay lập tức sang các phần mềm khác
  • - v1.0 11/2020
  • - Tên lệnh : MeasurementSTatus(lệnh tắt MST)
  • - Chỉ cần đánh lệnh và thiết đặt. Nếu không muốn sử dụng thì gọi lại lệnh và bỏ kích hoạt

⛔️Video 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
v1.0 (27-11-2020) (*) - Phiên bản tặng anh em Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay