Measurement Status

Mã sản phẩm: L00045

Version mới nhất: 8-6-2022

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Counting, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Theo máy
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn

Tác giả: ketxu

50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

 • Modeless and Real-time show Total Length and Area of Objects
 • - Can show with Result or Calculate Format, and copy to clipboard Immediately
 • - Version v1.0 11/2020
 • - Full command : MeasurementSTatus
 • - Shortcut command : MST

⛔️ Thông tin :

 • Hiển thị thông tin tổng chiều dài và tổng diện tích dưới dạng phép tính hoặc kết quả
 • - Cho phép copy ngay lập tức sang các phần mềm khác
 • - v1.0 11/2020
 • v2.0 6/2022 : Thêm tỉ lệ và số số lẻ
 • - Tên lệnh : MeasurementSTatus(lệnh tắt MST)
 • - Chỉ cần đánh lệnh và thiết đặt. Nếu không muốn sử dụng thì gọi lại lệnh và bỏ kích hoạt
  Lisp sử dụng bảng UI của Express. Trong trường hợp không cài Express thì sẽ hiện ở Status

⛔️Video 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay