Measurement Status

Mã sản phẩm: L00045

Version mới nhất: 3-5-2021

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Counting, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Theo máy
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn

Tác giả: ketxu

50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

  • Modeless and Real-time show Total Length and Area of Objects
  • - Can show with Result or Calculate Format, and copy to clipboard Immediately
  • - Version v1.0 11/2020
  • - Full command : MeasurementSTatus
  • - Shortcut command : MST

⛔️ Thông tin :

  • Hiển thị thông tin tổng chiều dài và tổng diện tích dưới dạng phép tính hoặc kết quả
  • - Cho phép copy ngay lập tức sang các phần mềm khác
  • - v1.0 11/2020
  • - Tên lệnh : MeasurementSTatus(lệnh tắt MST)
  • - Chỉ cần đánh lệnh và thiết đặt. Nếu không muốn sử dụng thì gọi lại lệnh và bỏ kích hoạt

⛔️Video 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay