Vẽ trục Hình chữ nhật

Mã sản phẩm: L00052

Version mới nhất:

Danh mục: Pline Tools, Drawing
Theo máy
Vẽ nhanh trục của các hình chữ nhật
50,000 VNĐ (50 Point) 60,000 VNĐ (60 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Tạo đường tim theo phương dài của Hình chữ nhật (vẽ bằng Rectangle hoặc Pline).
- Các đối tượng hoặc đa giác không phải Hình chữ nhật thì bỏ qua 
- V1.1 : Chấp nhận hình bình hành (vì một số trường hợp bị xiên)


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay