Modify At Center

Mã sản phẩm: L00058

Version mới nhất: 1.0 (7-3-2023)

Danh mục: Công cụ > Modify
Miễn phí
Modify at Center (Move, Copy, Scale, Rotate, Mirror tại tâm nhóm đối tượng)
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

Link download cho bạn nào bị lỗi : https://www.dropbox.com/s/6mlr8ihwb7kulk0/Modify%20At%20Center.VLX?dl=0


⛔️ 1 - MÔ TẢ CHUNG 

Lisp thực hiện một số lệnh tự lấy tâm nhóm đối tượng là điểm cơ sở

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


⛔️ 2 - LỆNH THỰC HIỆN :

- MAC
: Move tại tâm

- CAC: Copy tại tâm

- RAC: Rotate tại tâm

- SAC: Scale tại tâm

- MIAC : Mirror tại tâmTrong trường hợp cần gán lệnh tắt ngắn hơn cho lisp này, các bạn hãy đọc phần hướng dẫn gán lệnh tắt cho Lisp ở Menu nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 3 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

  • 1.0 : 7/3/2020 : Phiên bản đầu tiên

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⛔️ 4 - YÊU CẦU VÀ DỰ ĐỊNH NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI

Chưa có

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 5 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC OPTIONS

Tương tự lệnh gốc của CAD, nhưng sẽ lấy tâm của nhóm đối tượng làm điểm cơ sở


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 6 - KHUYẾN CÁO VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Không có

 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (7-3-2023) (*) Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay