Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Mã sản phẩm: L00043

Version mới nhất: 1.0 (20201113)

Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
Miễn phí
Multi Chamfer - Chamfer hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Tác giả: ketxu

0 VNĐ (0 Point) 20,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :

  • Quickly Chamfer multiple Objects
  • - Version v1.0 11/11/2020
  • - Full command : MultiChamfer
  • - Shortcut command : CPS

⛔️ Thông tin :

  • Lisp Chamfer hàng loạt Line, Pline
  • - v1.0 11/11/2020 - Tên lệnh : MultiChamfer (lệnh tắt CPS)

⛔️ Lưu ý :

  • - Pline Chamfer bình thường
  • - Đối với các Line rời, hãy chắc chắn chúng chạm nhau (để có thể Join thành Pline)
  • - Với CAD trước 2018, khi thực hiện lệnh chú ý để màn hình có thể nhìn thấy toàn bộ các đối tượng

⛔️ Video : Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (20201113) (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay