Multi Chamfer / Fillet - Chamfer / Fillet hàng loạt

Mã sản phẩm: L00043

Version mới nhất: 1.0 (20201113)

Danh mục: Công cụ > Modify, Pline Tools
Theo máy
Multi Chamfer / Fillet hàng loạt Pline, Line chạm nhau

Tác giả: ketxu

20,000 VNĐ (20 Point) 50,000 VNĐ (50 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

  • Quickly Chamfer / Fillet multiple Objects
  • - Version v1.0 11/11/2020
  • - Full command : MultiChamfer (CPS) , MultiFillet (FPS)

⛔️ Thông tin :

  • Lisp Chamfer hoặc hàng loạt Line, Pline
  • - v1.0 11/11/2020 - Tên lệnh : MultiChamfer (lệnh tắt CPS), MultiFillet (lệnh tắt FPS) 

⛔️ Lưu ý :

  • - Lisp đã bao gồm cả Multi Fillet nên mua sản phẩm này bạn không cần mua MultiFillet nữa
  • - Pline Chamfer bình thường
  • - Đối với các Line rời, hãy chắc chắn chúng chạm nhau (để có thể Join thành Pline)
  • - Với CAD trước 2018, khi thực hiện lệnh chú ý để màn hình có thể nhìn thấy toàn bộ các đối tượng

⛔️ Video Chamfer : ⛔️ Video Fillet: 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay