Vẽ đường trải bóng

Mã sản phẩm: L00051

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Drawing
Miễn phí
Lisp vẽ đường trải bóng theo 4 điểm
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly create ton-of-line between 4 point
- Version v1.0 12/2021
- Full command : TRB

⛔️ Thông tin :
- Lisp vẽ nhanh các đường (trải bóng)
- v1.0 12/2021
- Tên lệnh : TRB ⛔️ Lisp miễn phí


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (*) - Phiên bản đầu tiên, trải qua 4 điểm Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay