Draw Arrow

Mã sản phẩm: L00060

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Drawing
Miễn phí
Lisp vẽ nhanh một số loại mũi tên
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả


⛔️ 1 - MÔ TẢ CHUNG 

Lisp vẽ nhanh một số loại Arrow

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


⛔️ 2 - LỆNH THỰC HIỆN :

AR1 : Dynamic Arrow của Lee-Mac

AR2 : Dynamic Arrow của Alan J.Thompson

AR3 : Fill Arrow của hanhphuc
AR4 : Multi Segment Arrow của Alan J.Thompson

AR5 : Arc Arrow của Lee-Mac
AARCSETTINGs : điều chỉnh cho lệnh AR5

AR6 : Multi Unique Arrow - Chưa rõ tác giả
AR7 : Arc Arrow của Yuquin Lian

Trong trường hợp cần gán lệnh tắt ngắn hơn cho lisp này, các bạn hãy đọc phần hướng dẫn gán lệnh tắt cho Lisp ở Menu nhé
File để mã trần nên các bạn có thể vào sửa đổi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 3 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

  • 1.0 : 11/3/2020 : Phiên bản gộp đầu tiên

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⛔️ 4 - YÊU CẦU VÀ DỰ ĐỊNH NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI

Chưa có

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 5 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC OPTIONS


Bạn xem video :


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 6 - KHUYẾN CÁO VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Không có

 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (*) - Phiên bản gộp đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay