Divide Objects - Chia đối tượng

Mã sản phẩm: L00039

Version mới nhất: v1.0

Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Công cụ > Misc, Công cụ > Modify
Theo máy
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly Divide objects by X Axis
- Version v1.0 8/2020
- Full command : DivideObjects
- Shortcut command : DIO

⛔️ Thông tin :
- Lisp chia nhóm đối tượng
- v1.0 8/2020
- Tên lệnh : DivideObjects (lệnh tắt DIO)

Video : 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay