Block Connect

Mã sản phẩm: L00054

Version mới nhất: 1.4

Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Thống kê, đo đạc
Theo máy
Lisp nối Block

Tác giả: ketxu

150,000 VNĐ (150 Point) 200,000 VNĐ (200 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ 1 - MÔ TẢ CHUNG 

Lisp đo hoặc nối các Block liên tiếp bằng nhiều cách

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


⛔️ 2 - LỆNH THỰC HIỆN :

BLOCKCONNECT

Trong trường hợp cần gán lệnh tắt ngắn hơn cho lisp này, các bạn hãy đọc phần hướng dẫn gán lệnh tắt cho Lisp ở Menu nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 3 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

 • 1.0 : 7/4/2020 : Phiên bản đầu tiên
 • 1.1 : 1/3/2022 : Điều chỉnh không hiện Option Khoảng cách khi không chọn nối bằng Arc
 • 1.2 : 2/3/2022 : Sửa các lỗi :
  • Các block đè lên nhau nên không thể tạo cung tròn
  • Khoảng cách để bằng 0 khi chọn vẽ bằng Arc gây lỗi (chuyển sang 1)
  • Tập chọn chỉ có 1 Block
  • Catch lỗi không tạo được cung tròn

 • 1.3 : 16/2/2023 : Sửa các lỗi :
  • Disable ô sửa Khoảng cách khi chọn DimAligned
 • 1.4 : 16/3/2023 : 
  • Fix lỗi điểm chèn với các Block Un-Normal (Mirror, bị chèn vào điểm 3D ...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⛔️ 4 - YÊU CẦU VÀ DỰ ĐỊNH NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI

Chưa có

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 5 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC OPTIONS

Lisp hiện có thể nối các Block (lọc hoặc không lọc tên) bằng :

 • Pline (1 Pline sẽ nối hết tất cả)
 • Dimaligned (Tương đương với Dim khoảng cách giữa các Block)
 • Arc (hiệu ứng động)

Với thứ tự nối theo :
- Khoảng cách gần nhất từ Block trước đến Block sau
- Các thứ tự Trái - Phải - Trên - Dưới


Mời các bạn xem video hướng dẫn và các option của lệnh ở đây :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 6 - KHUYẾN CÁO VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Chưa có


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay