Object Length Mark

Mã sản phẩm: L00044

Version mới nhất: v1 26-11-2020

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Bộ công cụ
Theo máy
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly Mark Object's Length by an Aligned Text
- Version v1.0 11/2020
- Full command : ObjectLengthMark
- Shortcut command : OL

⛔️ Thông tin :
- Lisp ghi nhanh chiều dài đối tượng
- Áp dụng cho rất nhiều loại đối tượng như trên video (Line, Pline, LWPline, Spline, Mline, Arc, Circel, Region, Trace ...)
- v1.0 11/2020
- Tên lệnh : ObjectLengthMark (lệnh tắt OL)

⛔️ Video : (*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay