Object Length Mark

Mã sản phẩm: L00044

Version mới nhất: v1 26-11-2020

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Bộ công cụ
Theo máy
Ghi nhanh chiều dài đối tượng trên màn hình
25,000 VNĐ (25 Point) 50,000 VNĐ (50 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly Mark Object's Length by an Aligned Text
- Version v1.0 11/2020
- Full command : ObjectLengthMark
- Shortcut command : OL

⛔️ Thông tin :
- Lisp ghi nhanh chiều dài đối tượng
- Áp dụng cho rất nhiều loại đối tượng như trên video (Line, Pline, LWPline, Spline, Mline, Arc, Circel, Region, Trace ...)
- v1.0 11/2020
- Tên lệnh : ObjectLengthMark (lệnh tắt OL)

⛔️ Video : (*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay