Dim Curve - Đo đối tượng bất kỳ

Mã sản phẩm: L00038

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools
Theo máy
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!

Tác giả: ketxu

50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

- Quickly Make a "fake" dim Object Length

 • Version v1.0 2/2012
 • - Full command : Dimcurve
 • - Shortcut command : DCV
 •  

⛔️ Thông tin :

 • Lisp đo đối tượng bất kỳ
 • - v1.0 2/2012
 • - Tên lệnh : Dimcurve (lệnh tắt DCV)

  cool CHÚ Ý : Chiều cao của Text Dim phụ thuộc biến TEXTSIZE, nếu thấy chữ to quá hoặc nhỏ quá thì anh em đánh lệnh này để điều chỉnh

  Video : 

(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay