Move To Center

Mã sản phẩm: L00059

Version mới nhất: 1.0 (11-3-2023)

Danh mục: Công cụ > Modify
Miễn phí
Di chuyển vào tâm vùng kín
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả


⛔️ 1 - MÔ TẢ CHUNG 

Lisp tự động di chuyển một nhóm đối tượng vào tâm một miền kín (pick)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


⛔️ 2 - LỆNH THỰC HIỆN :

M2C
Trong trường hợp cần gán lệnh tắt ngắn hơn cho lisp này, các bạn hãy đọc phần hướng dẫn gán lệnh tắt cho Lisp ở Menu nhé

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 3 - LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

  • 1.0 : 11/3/2020 : Phiên bản đầu tiên

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⛔️ 4 - YÊU CẦU VÀ DỰ ĐỊNH NÂNG CẤP TRONG TƯƠNG LAI

Chưa có

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 5 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CÁC OPTIONS

Chọn nhóm đối tượng và pick vào điểm có thể tạo Boundary (miền kín)
Bạn xem video :


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
⛔️ 6 - KHUYẾN CÁO VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Lisp sử dụng hàm tạo Boundary của CAD, nên, tương tự Hatch, bạn nên Zoom gần vào vùng pick chọn để CAD tính toán nhanh nhất

 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (11-3-2023) (*) Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay