Draw Center Pair-Line - Vẽ đoạn giữa nhiều cặp Line song song

Mã sản phẩm: L00040

Version mới nhất: v1.0

Danh mục: Drawing
Miễn phí
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
0 VNĐ (0 Point)

Mô tả

  • Lưu ý : Lisp chỉ chạy với Line (vì đầu bài là các đoạn Line song song)
    - Khoảng cách lớn nhất sẽ quyết định kết quả, bạn hãy nhập vừa đủ

    - Video : 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
v1.0 (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay