Draw Center Pair-Line - Vẽ đoạn giữa nhiều cặp Line song song

Mã sản phẩm: L00040

Version mới nhất: v1.0

Danh mục: Drawing
Miễn phí
Vẽ nhanh các đoạn giữa nhiều cặp Line song song
0 VNĐ (0 Point)

Mô tả

  • Lưu ý : Lisp chỉ chạy với Line (vì đầu bài là các đoạn Line song song)
    - Khoảng cách lớn nhất sẽ quyết định kết quả, bạn hãy nhập vừa đủ

    - Video : 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
v1.0 (*) - Phiên bản đầu tiên Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay