Copy / Move Viewport

Mã sản phẩm: L00053

Version mới nhất: 1-1-2023

Danh mục: Layout > Viewport
Theo máy
Copy / move viewport và cả khung nhìn bên trong
20,000 VNĐ (20 Point) 50,000 VNĐ (50 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Thông tin :
- Lisp copy / di chuyển Viewport
- Các hình view bên trong viewport cũng sẽ thay đổi một khoảng tương ứng
- Nếu vùng chọn không có viewport thì tương đương lệnh copy / di chuyển
- Tên lệnh : CopyViewport (CVP) và MoveViewPort (MVP)

⛔️ Lisp theo đơn đặt hàng


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay