0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Lisp sắp xếp lại Text dim (Dimlinear) thẳng hàng
50,000 VNĐ
Tìm và sửa Dimension đã bị edit
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Kiểm tra sự giống - khác nhau của 2 nhóm Dimension
20,000 VNĐ 50,000 VNĐ
Lisp dim kích thước nhiều đối tượng rời hoặc nhóm đối tượng
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
- Tự động Dim giao điểm
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
- Lisp đo nhanh các đường với hình dạng bất kỳ!
100,000 VNĐ
Sắp xếp Dimension