CUT DIM v2.0

Mã sản phẩm: L00030

Version mới nhất: v2.0 (20201310)

Danh mục: Thống kê, đo đạc > Dimension Tools
Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

 

⛔️ Thông tin :
- Bản cắt chân dim nâng cấp
- Có khả năng cắt chân dim từ 1 điểm, 2 điểm, theo đối tượng, hoặc chỉ thay đổi khoảng cách từ điểm Dim (origin point)
- Có thể cắt cả Dimaligned
- Có thể cắt cả Dim có chân dim bị "lỗi" 3D
- Có thể cắt chân Dim bị kéo điểm Dim trùng đầu mũi tên hoặc bị fix chiều dài
- Thay đổi linh hoạt khoảng cách từ điểm cắt đến chân dim
- Khoảng cách này có thể nhân với Scale Factor (FIT)
- Có thể quyết định kéo dài đường biên hoặc không ...
- Khi thực hiện lệnh, có thể ấn Space để vào Setting để thiết đặt các option trên

⛔️ Information :
- More power cutdim tool
- More method, options
- Ability cut Dimaligned also
- Set offset from cutting points ...
- Fix 3d Dimension, bad dim, no extesion dim, fixedlength extesion dim ...
- Multiply with Scale Factor or not - Extend Edge or not ^^

Video :


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay