Dim Boundary v2.0

Mã sản phẩm: L00019

Version mới nhất: v2.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Theo máy
Dim Boundary - Dim đường bao bằng nhiều cách thức
100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Auto Dimension in Boundary Area
⛔️ Dim all segment off Plines

- Tự động Dim trong miền kín
- Dim tất cả các phân đoạn(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay