Dim Intersect

Mã sản phẩm: L00020

Version mới nhất: v2.0 (26-11-2020)

Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Theo máy
- Tự động Dim giao điểm

Tác giả: ketxu

100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Auto Dimension Intersect Points
- Accept using DimLinear or DimAligned
- Auto create Total Dimension
- v1.0 - 11/04/2019

⛔️ Thông tin :
- Tự động Dim giao điểm
- Sử dụng dim thẳng hoặc xiên tùy ý
- Tự động tạo Dim tổng phía ngoài
- Phiên bản v1.0 - 11/04/2019


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay