DSA - Sắp xếp Dimension

Mã sản phẩm: L00012

Version mới nhất: v1.0 20201311

Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Thống kê, đo đạc > Coordinates, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Công cụ
Theo máy
Sắp xếp Dimension
100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Giới thiệu về lệnh sắp xếp Dim

⛔️ Tool nhỏ giúp sắp xếp Dimension

⛔️ Lisp sử dụng lệnh Dimspace có sẵn của CAD (yêu cầu CAD 2008 trở lên)

 

 

 

 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay