Check Dimension

Mã sản phẩm: L00028

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc > Dimension Tools
Theo máy
Kiểm tra phát hiện các Dimension sai
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

  • Kiểm tra các Dimension sai
  • Sai ở đây được định nghĩa chân Dimension không hề đi vào điểm đặc biệt nào
  • Chức năng tương tự như Annotation Amonitor của các CAD đời cao nhưng khắt khe hơn 
    (Các CAD đời cao có chức năng đánh dấu các Dim không liên kết với đối tượng)

    Với mỗi Dimension sai sẽ đánh dấu bằng 1 vòng tròn đỏ và tô màu đỏ vào chân Dimline bị sai
    Video :

  • Bỏ đánh dấu bằng lệnh UNMARK

(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay