Danh mục: Thống kê, đo đạc > Counting, Bộ công cụ
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...

Theo máy
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Danh mục: Thống kê, đo đạc, Thống kê, đo đạc > Counting, Thống kê, đo đạc > Dimension Tools, Bộ công cụ
Hiển thị - copy tổng chiều dài, diện tích các đối tượng được chọn

Theo máy
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Thêm vào giỏ