Thống kê Rectangles

Mã sản phẩm: L00021

Version mới nhất: V1.0

Danh mục: Thống kê, đo đạc > Counting, Bộ công cụ
Theo máy
Tự động thống kê số lượng hình chữ nhật (Rectangle) theo kích thước, màu sắc ...
100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly count rectangles in drawing (Drawn by Rectangle or Pline command)
- Version v1.0 8/2018

⛔️ Thông tin :
- Thống kê số lượng Rectangle theo kích thước, màu sắc ...
- Version v1.0 8/2018
⛔️ Áp dụng : Mọi đời CAD

⛔️ Lưu ý : rectangle phải được vẽ bằng lệnh Rectangle hoặc Pline(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay