Scale tự động

Mã sản phẩm: L00018

Version mới nhất: 1.0 (20201030)

Danh mục: Annotation > Blocks - Xref, Công cụ > Modify, Tool riêng
Theo máy
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
150,000 VNĐ (150 Point) 200,000 VNĐ (200 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :

- Quickly Scale by X, Y, Z Axis separator, and insert inside boundaries

- Version v1.0 4/2020
- Full command : XScale
- Shortcut command : XSC 

⛔️ Video :⛔️ Thông tin :
- Lisp scale một chiều đa dụng, chèn hình vào miền kín ....
- v1.0 4/2020
- Tên lệnh : XScale (lệnh tắt XS)


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay