Nâng cấp Laymcur

Mã sản phẩm: L00022

Version mới nhất: 2.0

Danh mục: Công cụ > Modify
Theo máy
Nâng cấp Laymcur để có thể lấy nhiều thuộc tính khác ngoài Layer
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

Ngoài biến layer của đối tượng chọn thành layer hiện hành thì còn biến các thứ sau của đối tượng thành hiện hành :
⛔️ Color, Linetype, LineType Scale, LineWeight
⛔️ Textstyle (kiểu chữ) nếu đối tượng là Dtext, Mtext, Rtext, Attdef
⛔️ Dimstyle (kiểu Dim) nếu đối tượng là Dim, Leader
⛔️ Hatch Pattern (kiểu Hatch) nếu đối tượng là Hatch
⛔️ MlineStyle (kiểu Mline) nếu đối tượng là Mline
⛔️ Table Style (kiểu Table) nếu đối tượng là Table

V1.0
Lệnh đầy đủ : CurrentSettingApply
Lệnh tắt  : CSA
Hướng dẫn sử dụng :


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay