MatchPropX

Mã sản phẩm: L00008

Version mới nhất: v1.0 (26-11-2020)

Danh mục: Công cụ > Modify
Theo máy
MatchProp (MA) các đối tượng cùng loại
50,000 VNĐ (50 Point) 100,000 VNĐ (100 Point)
Số lượng

Mô tả

Video có :

⛔️ Hướng dẫn sử dụng Filter để Matchprop (MA) các đối tượng cùng loại với đối tượng mẫu

⛔️ Lisp để thao tác nhanh 📌 Link lisp dùng trong video : Đã tạm đóng - Hãy liên hệ để nhận

⛔️Link chứa các file đã upload, bộ cài CAD, các công cụ khác : http://bit.ly/linkketxu

 

 

 

 


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay