[Tool]Cad cleaner v1.3_2

Mã sản phẩm: L00010

Version mới nhất: 1.3

Danh mục: Annotation
Miễn phí
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ (0 Point) 100,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Công cụ dọn dẹp file rác của CAD (bak, dwl, log,plt ...)

⛔️ Nguồn : HighflyBird

⛔️ Viết trên nền VB6

⛔️ Ver : 1.3, ketxu cập nhật thêm một chút

 


Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.3 (*) Tải xuốngSản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay