Đếm thời gian sử dụng lệnh

Mã sản phẩm: L00017

Version mới nhất: 1.0

Danh mục: Công cụ > Misc, Tool riêng
Miễn phí
Lisp đếm thời gian thực hiện các lệnh trong CAD
0 VNĐ (0 Point) 50,000 VNĐ (0 Point)

Mô tả

⛔️ Lisp đếm thời gian thực hiện các lệnh trong CAD, dùng để Test, kiểm tra, so sánh ...

  • v1.0 6/2020
  • - Tên lệnh :TimeStart để bắt đầu đếm và TimeStop để dừng lại
  • ⛔️ Video : 

Thông tin phiên bản


Phiên bản

Tên Mô tả
1.0 (*) Phiên bản đầu tiên - Tính thời gian thực hiện của tất cả các lệnh trong CAD Tải xuốngSản phẩm tương tự
100,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Chọn nhanh các đối tượng theo layer, kiểu đối tượng, chọn Hatch, Text, Dim, Block ....
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
150,000 VNĐ 200,000 VNĐ
Lisp tạo nhanh các View Model và xuất bản vẽ, in ấn
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
50,000 VNĐ 100,000 VNĐ
Chia dầm, nhóm đối tượng

Theo máy
Lisp scale tự động theo các phương với nhiều lựa chọn khác nhau
150,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay
Theo máy
Chia dầm, nhóm đối tượng
50,000 VNĐ Thêm vào giỏ