Add Annotative Scale

Mã sản phẩm: L00027

Version mới nhất: 20201202

Danh mục: Annotation
Theo máy
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly set Annotative Scale for multi_type of Annotation
- v1.0 - 13-05-2019

⛔️ Thông tin :
- Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scales cho các loại đối tượng

⛔️ Video hướng dẫn :


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 100,000 VNĐ
Cad cleaner v1.3
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
100,000 VNĐ 150,000 VNĐ
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chèn Leader tự động tại các điểm giao nhau

Theo máy
Lisp cắt dim được nâng cấp với rất nhiều tính năng mới
100,000 VNĐ Thêm vào giỏ

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay