Add Annotative Scale

Mã sản phẩm: L00027

Version mới nhất: 20201202

Danh mục: Annotation
Theo máy
Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scale cho các đối tượng được chọn
100,000 VNĐ (100 Point) 150,000 VNĐ (150 Point)
Số lượng

Mô tả

⛔️ Information :
- Quickly set Annotative Scale for multi_type of Annotation
- v1.0 - 13-05-2019

⛔️ Thông tin :
- Đặt nhanh tỉ lệ Annotative Scales cho các loại đối tượng

⛔️ Video hướng dẫn :


(*) Hướng dẫn lấy mã máy
Sản phẩm tương tự
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chuyển cao độ các đối tượng về 0
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Cắt chân dimension - Sửa lỗi không cắt được Dim có tọa độ Z
0 VNĐ
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Thay đổi Lineweight của Layer nhanh
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Chữa lỗi mất bắt điểm (OSNAP) khi sử dụng lisp
0 VNĐ 50,000 VNĐ
Hatch nhanh một số loại gạch lát

Miễn phí
Kiểm tra các lệnh có trong file VLX, FAS
0 VNĐ Tải ngay